Harri Meller on nimitetty SafeDrying Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2023 alkaen