Vahvistamme jäsenistöämme Pirkanmaan alueella. Hae yhdistyksen jäsenyyttä.

Ennen lomakkeen täyttämistä pyydämme tutustumaan vahvistettuihin valintakriteereihin

Hakija on:

  • hyvämaineinen henkilö
  • hankkinut hyvät yrityksen johtamiseen liittyvät tiedot ja taidot koulutuksen ja kokemuksen kautta
  • suorittanut HHJ-kurssin tai omaa muuten merkittävää hallitustyökokemusta. Lisäansioksi katsotaan HHJ-tutkinto ja muut HHJ-koulutukset tai vastaavat muut hallitustyötä koskevat koulutukset
  • näyttöä tulosvastuullisesta johtamisesta
  • hankkinut hallitustyökokemusta liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä usean vuoden ajalta
  • tutustunut Hallituspartnereiden arvoihin ja toimintaperiaatteisiin ja hyväksyy ne
  • sitoutunut osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan, kuten hallitus-, toimikunta- tv. työskentelyyn, jäsentoimintaan, luennointiin ja/tai julkaisutoimintaan

Kriteereistä voidaan joustaa joissain poikkeustilanteissa, esimerkiksi kun jäsenistöä halutaan täydentää tietyllä erityisosaamisalueella. Tällöinkin on tärkeää huomioida riittävä pätevyys.

Yhdistys käsittelee jäsenesityksiä 1-2 kertaa vuodessa. Käsittely voi sisältää sekä avoimen haun että suorahaun kautta valittuja ehdokkaita. Koska hallitus hyväksyy vuosittain vain rajoitetun määrän uusia jäseniä, saattaa prosessi kestää useampia vuosia. Uudelle jäsenelle nimetään kummi yhdistyksen jäsenistöstä.

Kevään haku on päättynyt. Seuraavan kerran valitsemme jäseniä syksyllä, jolloin hakuaika on 1.9.-30.9.2024. Käsittelemme hakemukset noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä, minkä jälkeen ilmoitamme jäsenvalinnoista henkilökohtaisesti kaikille hakemuksen lähettäneille.

Onko sinulla jäsenvalintaan liittyviä kysymyksiä?
Ota yhteyttä:
jasenrekry.tampere@hallituspartnerit.fi

Tietosuoja:

Tällä lomakkeella antamiasi tietoja käytetään luottamuksellisessa jäsenvalintaprosessissa. Ilmoittamiasi tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointi-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.