Hallituksen työkalupakki

Täältä löydät hallitustyöskentelyä varten tuotettuja työkaluja. Työkalut ovat Hallituspartnerit-verkoston ja sen kumppaneiden tuottamia.

Osakassopimus

Osakkeenomistajat, tai osa heistä voivat ja haluavatkin usein pk-sektorilla sopia keskenään seikoista, joita ei yhtiöjärjestyksessä ole määritelty, tai ei ole mahdollista määritellä.

1_Hallituspartnerit_Osakassopimus_202205

Omistajastrategia

Omistajastrategia on osakkaiden yhteinen näkemys siitä, mitä he yritykseltä odottavat.

2_Hallituspartnerit_Omistajastrategia_202205

Hallituksen esityslista

Esityslistan asiakohdissa on hyvä todeta, ovatko ne tiedoksi (T), Keskusteltavaksi (K) vai päätettäväksi (P).

3_Hallituspartnerit_Esityslista_202205

Hallituksen pöytäkirja

4_Hallituspartnerit_Pöytäkirja_202205

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus on tärkeä tilannekatsaus/yhteenveto hallitukselle ja samalla oivallinen tilanne toimitusjohtajalle kirkastaa omat ajatuksensa säännöllisin välein ja saada lisäarvoa hallitukselta.

5_Hallituspartnerit_TJkatsaus_202205

Hallituksen työjärjestys

6_Hallituspartnerit_Työjärjestys_202205

Vuosiohjelma

Vuosiohjelman tarkoitus on ennalta sopia kokousaikataulu sekä suunnitella käsiteltävät asiat.

7_Hallituspartnerit_Vuosiohjelma_202205

Puheenjohtajan esityslista; yhtiökokous

Yhtiökokous on tilaisuus, joka on muodollisesti toteutettava oikein. Siksi siihen on syytä valmistautua huolella

8_Hallituspartnerit_Yhtiökokousptk-PJ_202205

Hallituksen itsearviointi

Hallituksen itsearviointi on osa yhtiön hyvää hallintoa.

9_Hallituspartnerit_Itsearviointi_202205