Tervetuloa tutustumaan jäseniimme! Esittelyvuorossa Tapani Kiiski.


Tapania kiinnostaa hallitustyö erityisesti yrityksissä, joiden strategiassa yhdistyy teknologisesti edistyneet tuotteet, niihin liittyvät palvelut ja kasvun tavoittelu – mieluiten kansainvälisesti.

Tervetuloa tutustumaan Hallituspartnerit ry:n jäseniin! Olemme iloisia voidessamme esitellä teille joukon kokeneita ja sitoutuneita ammattilaisia, jotka edustavat monipuolista osaamista eri aloilta, ja joiden laaja kokemus sekä näkemys ovat olennainen osa organisaatiomme menestystä.

Kukin jäsenemme tuo mukanaan ainutlaatuisen taustansa ja osaamisensa, joka rikastuttaa keskusteluja ja päätöksentekoa hallituksissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että monipuoliset taustat yhdistettyinä vahvaan asiantuntemukseen ovat avainasemassa tukiessamme pk-yritysten kestävää kasvua ja menestystä.

Tänään esittelyvuorossa on Tapani Kiiski.

Miten päädyit hallitustyöskentelyn pariin ja kuinka monta vuotta sinulla on hallitustyökokemusta?

Jo Rauten toimitusjohtajana toimiessani olin mukana myös muutamien yhtiöiden hallituksissa. Jäätyäni pois päivätyöstä hallitustyö oli minulle luonteva tapa pitää yllä osaamistani ja aktiivisuuttani sekä tarjota osaamistani ja kokemustani mielenkiintoisissa kehitysvaiheissa olevien yritysten ja yrittäjien käyttöön.

Minkälaisissa hallituksissa olet/olet ollut mukana?

Olen pitänyt ”yleisspeksinä”, että koen olevani sopiva ja kiinnostunut, kun kysymyksessä on yritykset, joiden strategiassa ja kilpailukyvyn tekemisessä yhdistyvät nämä kolme asiaa: teknologisesti edistyneet tuotteet, niihin liittyvät palvelut ja kasvun tavoittelu – mieluiten kansainvälisesti.
Tällä hetkellä olen mukana yli kymmenen organisaation (mukaan lukien yhdistykset, säätiöt ja asuntoyhtiöt) hallitustyössä. Näistä tuoreimpia ovat jäsenyydet Merus Power Oyj:n, Mantsinen Group Ltd. Oy:n ja Jartek Group Oy:n hallituksissa sekä puheenjohtajan tehtävä Orfer Oy:n hallituksessa. Olen jäsen myös Helkama Velox Oy, Helkama Bica Oy ja Teknologiateollisuuden työnantajien hallituksissa. Hallitustyökokemukseeni voi tutustua tarkemmin täällä

Arvot ja vastuullisuus

Miten voidaan varmistaa, että yrityksen arvot heijastuvat hallituksen päätöksissä ja toiminnassa?

Arvot pitää tietysti ensin tunnistaa ja kuvata tai määritellä. Kun tämä on tehty, pitää kaikkien strategisten päätösten kohdalla vaan yksinkertaisesti kysyä itseltä, onko tämä arvojemme mukaista.


Millä tavoin yrityksen vastuullisuustavoitteet ohjaavat strategisia päätöksiä?

Melko pitkälti samaan tapaan kuin arvojen kohdalla. Vastuullisuuden rooli ja merkitys kullekin yhtiölle on mietittävä sen omista lähtökohdista. Tähän löytyy runsaasti kirjallisuutta ja malleja. Yhä useammissa yrityksissä vastuullisuus on strategian ydintä, mikä tarkoittaa, että strategia ja strategiset päätökset tulee johtaa vastuullisuustavoitteista.

Liiketoimintamallit ja arvoketjut

Miten hallitus voi arvioida ja seurata yrityksen liiketoimintamallin kestävyyttä ja kilpailuetua pitkällä aikavälillä?

Numerot – kasvu, markkinaosuus, kannattavuus jne. – ja etenkin niiden kehitys kertovat näistä asioista paljon. Pitemmällä tähtäimellä on seurattava maailman trendejä eri toimialoilta ja haastettava toimivaa johtoa.

Millä tavoin hallitus varmistaa arvoketjun kestävyyden?

Varmistamalla, että yhtiön prosessit ja toimivan johdon prioriteetit ovat kunnossa ja kestävyyteen suhtaudutaan vakavasti.

Osaaminen, kyvykkyydet

Kuinka hallitus voi varmistaa, että sen jäsenillä on riittävästi monipuolista osaamista vastatakseen yrityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin?

Lieneekö tähän muuta keinoa kuin itsetutkiskelu ja -arviointi. Mielestäni on hyvä myös avoimesti pyrkiä selvittämään  toimivalta johdolta ja omistajilta, kokevatko he hallituksen ja sen jäsenten tuovan arvoa.

Miten hallitus voi varmistaa, että yrityksen ylimmällä johdolla on tarvittavat kyvykkyydet ja taidot strategian onnistuneeseen toteuttamiseen?

Tässäkin tulokset kertovat. Numeroita ja niiden kehittymistä pitää tarkastella laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti – myös muita mittareita kuin talouslukuja, esimerkiksi HR-indikaattoreita ja vastuullisuuteen liittyvät KPI:tä.

Mitä verkostoituminen hallitustyöskentelyn ympärillä on sinulle antanut?

Verkostoja 😉. Koen verkostot erityisen tärkeiksi, koska koko päivätyöurani olin tehtävissä, joissa verkostot olivat ”laajoja, mutta ohuita” ja suurimmaksi osaksi muualla kuin kotimaassa. Jo tähän mennessä koen, että aika paljon näkemystä ja kokemusta on kertynyt itselleni ennestään vähemmän tutuilta toimialoilta.

Mitä muuta elämääsi kuuluu kuin hallitustyö?

Teen pienimuotoista liikkeenjohdon konsultointityötä yhden miehen yritykseni kautta. Vapaa aika kuluu mökillä, tai kakkoskodissa, ja erilaisten ulkoiluun liittyvien harrastusten parissa… ja tietysti lastenlasten kanssa touhutessa.