Ari Kaperi on nimitetty Tampereen Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.