RoundTable -tilaisuudessa keskusteltiin kuntayhtiöiden hallitustyöstä.


Hallitusten puheenjohtajilla on tärkeä rooli kuntayhtiöiden hallituksissa mm. lain noudattamisessa, pelisääntöjen siistimisessä ja vaitiolovelvollisuuden toteutumisessa.

Kuntien omistamia yhtiöitä koskee sama osakeyhtiölaki kuin yksityisesti omistettuja, mutta tästä huolimatta kuntien hallitustyöskentelykäytännöt eroavat toisistaan huomattavan paljon.

Kuntayhtiön on ajettava kunnan kokonaisetua. Vilkkaassa keskustelussa tuotiin monin esimerkein esille, että tämän tavoitteen tuominen käytäntöön voi toisinaan olla haastavaa.

Myös hallitusjäsenten poliittiset taustat voivat haastaa hallitustyötä. Se, että on mukana politiikassa, ei toki tee henkilöstä hallitustyöhön kelpaamatonta, mutta politiikka tulisi jättää hallitushuoneen oven ulkopuolelle.

Joidenkin kuntien tytäryhtiöihin on nimitetty myös omistajista riippumattomia hallitusjäseniä. Keskustelussa todettiin, että he voivat paitsi vahvistaa hallituksen osaamista esimerkiksi strategiatyössä, myös omalta osaltaan vaikuttaa totuttujen kulttuurien muuttamiseen.

Tämän RoundTable-aamun keskusteluttajana toiminut Hallituspartnerit Tampereen jäsen ja Kuntatiimin vastaava Asko Koskinen painotti kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien roolin tärkeyttä esimerkiksi lain noudattamisessa, pelisääntöjen siistimisessä ja vaitiolovelvollisuuden toteutumisessa.

Kiitos Askolle mielenkiintoisesta esityksestä ja monipuolisesta keskustelusta kaikille mukana olleille!