Tervetuloa tutustumaan Hallituspartnerit jäseniin!


Esittelyvuorossa on Arto Timperi.

Miten päädyit hallitustyöskentelyn pariin?

”Ajauduin” siihen kyllä sattumalta, mutta toisaalta myöhemmin halusin myös jakaa kokemukseni hyödyksi muille. Hallituskokemusta on kertynyt yli 26 vuotta, monenlaisista yrityksistä ja yhdistyksistä. Yhdistyksistä voidaan mainita mm. Tampereen Teknillinen Seura ry, Tekniikan Akateemiset ry, Tähtitieteellinen Yhdistys Tampereen Ursa ry ja Luumäen Moottorikelkkakerho ry.

Millaisissa hallituksissa olet ollut mukana?

Yksityisissä yrityksissä, valtion organisaatioissa ja vapaaehtoisorganisaatioissa. Osakeyhtiöistä viimeisimpinä Goforen nykyinen tytäryhtiö Creanex Oy ja aiemmin mm. Aloitusrahasto VERA Oy. Olen nykyään Tekniikan Akateemisten hallituksen varapuheenjohtaja, mikä kuormittaa jonkin verran, mutta on todella mielenkiintoista. Viime syksynä vastasin mm. TEKin valiokuntauudistuksesta.

Arvot ja vastuullisuus

a) Miten varmistaa yrityksen arvojen heijastuminen hallituksen toiminnassa?

Hallitus valvoo, että yritys toimii arvojensa mukaan. Avataan arvot kaikille osapuolille, jotta sekä yritys että hallitus voivat toimia niiden mukaan. Kaikkien päätösten on oltava arvojen mukaisia.

b) Miten yrityksen vastuullisuustavoitteet ohjaavat strategisia päätöksiä?

Tavoitteiden on oltava selkeitä ja esillä. Hallitus valvoo, että strategiset päätökset ovat vastuullisuustavoitteiden mukaisia.

Miten hallitus

a) … arvioi liiketoimintamallin kestävyyttä ja kilpailuetua?

Se vertaa tuloksia ja arvioi tulevaisuuden odotuksia, jotta voidaan ennakoida tulevat tilanteet.

b) … tukee liiketoimintamallin innovointia ja sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin?

Se hyödyntää tietoa ja kokemusta eri yrityksistä & toimialoilta ja tarkastelee toimintaa ulkopuolisen silmin.

c) … varmistaa arvoketjun kestävyyden?
Arvoketjuja on analysoitava (itse tai asiantuntijoiden toimesta) sisäisillä ja ulkoisilla mittareilla, jotta ymmärretään niiden todellinen kestävyys.

Kuinka hallitus

a) … varmistaa, että jäsenten osaaminen vastaa yrityksen nykyisiä ja tulevia haasteita?

Hyvä ja vaikea kysymys! Aika ja kokemus näyttävät. Hallitusjäsenet on valittava kuten yrityksen avainhenkilöt. Kokoonpanoa säädetään tarpeen mukaan.

b) … arvioi ja kehittää suorituskykyään? …pysyy ajan tasalla liiketoimintaympäristön muutoksista?

Itsearvioinnilla voi peilata toimintaa esim. vuosikellon perusteella asetettuihin tavoitteisiin. Hallituksen on oltava aktiivinen ja seurattava muutoksia kaikilla käytettävissä olevilla tavoilla.

c) … varmistaa, että ylimmällä johdolla on tarvittavat kyvykkyydet strategian onnistuneeseen toteuttamiseen?

Ensisijaisesti yritys pyrkii – numeerisin ja tunneälyn keinoin – olemaan kartalla siitä, että ylin johto on tehtäviensä ja osaamisvaatimusten tasalla. Hallituksen tulee sisäistää strategia ja valvoa, että ylin johto toimii sen mukaan. Tarvittaessa esitetään muutoksia.

Mitä verkostoituminen on antanut?

Ilman verkostoitumista en voisi toimia ja olla hyödyksi. Verkosto on tuonut arvokasta tietoa ja monipuolisia kontakteja.

Mitä muuta elämääsi kuuluu kuin hallitustyö?

Osallistumme tiiviisti 3-vuotiaan tyttärenpoikamme hoitoon, sekä hänelle nyt helmikuussa syntyneen pikkusiskon hoitamiseen. Puutarhan- ja kiinteistönhoito. Yhdistystoiminta. Luonto.