Suomessa tarvitaan lisää kasvuvoimaa


Hallituspartnerit ry nimitti vuosikokouksessaan Tampereella uuden hallituksen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittu Sami Somero kirjoittaa Hallituspartnerien roolista ja merkityksestä.

Tervehdys partneri,

Hallituspartnerit ry nimitti tiistaisessa vuosikokouksessaan Tampereella uuden hallituksen. Olen iloinen ja otettu mahdollisuudesta toimia yhdistyksen seuraavana puheenjohtajana yhteistyössä hyvän hallituskokoonpanon ja jäsenistön kanssa.

Oma taustani on yrittäjyydessä, sijoitustoiminnassa ja kasvuyritysten kehittämisessä. Olen toiminut perustamisvaiheen, kasvuvaiheen ja listattujenkin yritysten hallituksissa, sekä riskirahoitetuissa että perheomisteisissa. Hallitustyöstä on tullut minulle vuosien saatossa ammatti ja kasvuyrityksistä intohimo. Nautin työstä sekä yritysten, yrittäjien, toimitusjohtajien että henkilöstön kanssa. Nyt pääsen toteuttamaan itselleni tärkeitä asioita myös tasolla, jolla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Näen Hallituspartnereiden tarpeen monella tasolla: niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnan tasolla. Tiedän paljon osaavia ihmisiä, jotka ovat halukkaita osallistumaan yritysten hallitustyöhön. Hallituspartnerit antavat yhteistyössä kauppakamarien kanssa heille HHJ-koulutusten kautta eväät ja rohkeutta ottaa hallitustehtäviä vastaan ja suoriutua niissä hyvin. Tiedän paljon yrityksiä, jotka taantuvat hyvästä kasvupotentiaalista huolimatta. Hallituspartnerit antavat niille rohkaisua ottaa ulkopuolisia jäseniä, jotka vahvistavat uskoa kasvumahdollisuuksiin ja jakavat yrittäjän taakkaa isojen päätösten teossa. Suomen tasolla olen huolissani kasvuyritysten ja keskisuuriksi yltävien yritysten määrästä. Suomessa tarvitaan lisää kasvuvoimaa nostamaan pieniä yrityksiä keskisuuriksi, pitkäjänteisyyttä, sukupolvien yli kantavaa yrittäjyyttä. Toivottavasti me Hallituspartnerit voimme työllämme auttaa myös Suomen yritysrakennetta vahvistumaan ja sitä kautta tuottaa yhteiskunnallista hyötyä ja työllisyyttä.

Hallituspartnereiden erityispiirteenä on kyky hyödyntää toisaalta paikallisuutta ja toisaalta valtakunnallista verkostoa. Kumpikin näkökulma on välttämätön arvon tuottamisessamme. Viimeaikainen pandemia on häivyttänyt maantieteellisiä etäisyyksiä ja opettanut meidät pitämään yhteyttä ja toimimaan paikasta riippumattomasti. Vaikka ihmisten tapaaminen ja aidot kohtaamiset ovat meille edelleen korvaamattoman tärkeitä, meidän kannattaa hyödyntää jatkossakin etäkokouksista opittuja taitoja. Sitä myöten toivon, että myös Hallituspartnereiden verkosto löytää yhä uusia tapoja vahvistaa keskinäistä yhteistyötään ja tuottaa kaikille verkoston jäsenille uudenlaisia osallistumismahdollisuuksia ja uutta arvoa. Koronavuonna olemme voineet todeta, että etätilaisuuksien osallistujamäärät ovat olleet suuria ja perinteiset tilaisuudet ovat varsin hyvin taipuneet etätilaisuusmuotoon. Niiden rinnalle kaipaamme kuitenkin kovasti aitoja kohtaamisia.

Hallituspartnereiden toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja voimme olla kaikki ylpeitä verkoston jäsenten aktiivisuudesta ja panoksesta meille yhteisesti tärkeiden asioiden edistämisessä. Koska partnereiden osaaminen ja osallistuminen on meille kaikki kaikessa, ja ajankäyttömahdollisuudet ovat rajallisia, meidän kannattaa jatkuvasti etsiä uusia toimintatapoja, joissa osallistumiskynnys on mahdollisimman alhainen ja joissa pystymme mahdollisimman hyvin tuottamaan toisillemme ja sidosryhmillemme aitoa arvoa. Meidän kannattaa pyrkiä toimimaan ammattimaisesti, mutta samaan aikaan ketterästi ja vahvasti arvoa tuottavasti.

Toivottavasti pääsemme pian näkemään partneritapahtumissa!

Mukavaa kevättä!

Sami Somero