”Yritysten hallitusten asiantuntemusta vahvistettava”


KTT Janne Ruohonen on valittu Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professuuriin, jonka alana ovat erityisesti yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt.

KTT Janne Ruohonen on valittu Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professuuriin, jonka alana ovat erityisesti yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Ruohonen aloitti tehtävässä tammikuun alussa.

Hallituspartnerit ry on yksi lahjoitusvaroin perustetun professuurin rahoittajista. Rahoittajien näkemyksen mukaan professuurin molemmat teemat ovat käytännön yrityselämän kannalta keskeisiä.

– Hallituspartnerit ry työskentelee elinkeinoelämän vahvistamiseksi pk-yritysten ja kuntayhtiöiden hallitustyöskentelyä kehittämällä. Uusi yritysoikeuden lahjoitusprofessuuri ja KTT Janne Ruohosen valinta tukee merkittävästi tätä työtä. Nyt meillä on mahdollisuus lisätä entisestään pk-yritysten johtamista ja menestystä lisäävää tutkimusta ja tietoa ja näin edistää niiden kilpailukykyä. Hyvällä yhteistyöllä yliopiston kanssa Hallituspartnerit voivat lisätä myös omaa asiantuntemustaan ja näin tuoda entistä enemmän lisäarvoa ja hyötyjä yritysten menestykselliseen johtamiseen.  Professori Janne Ruohosen johdolla osaavan ja oivaltavan hallituksen vaikuttavuustutkimuksen laatu ja määrä tulee kasvamaan, Hallituspartnerit ry:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos toteaa.

Ruohosen tutkimusalueita ovat yhtiöoikeus, kuntayhtiöt ja tilintarkastusoikeus.

– Yritysten hallitustyöskentelyyn kaivataan nykyistä monipuolisempaa asiantuntemusta. Oikeuskäytännössä hallituksen jäsenen vastuu on myös realisoitunut. Silti vastuu voi tulla henkilöille yllätyksenä, Ruohonen linjaa.

Hallitustyöskentelyyn ei voi suhtautua kevyesti. Hallitustyön tulee olla ammattimaista, ja päätöksenteon pitää nojata tietoon. Yritysten osaamista olisikin syytä vahvistaa ulkopuolisella asiantuntemuksella.

– Esimerkiksi perheyhtiöiden ja muiden pk-yritysten hallitusten asiantuntemukseen panostaminen laajentaisi hallituksen osaamista ja auttaisi yhtiöitä saavuttamaan tavoitteensa nykyistä paremmin, Ruohonen sanoo.

Kuntayhtiöihin puolestaan liittyy useita erityiskysymyksiä koskien esimerkiksi kunnan omistajaohjausta ja hallituksen asiantuntemusvaatimusta. Kuntalaissa edellytetään, että hallituksessa on oltava riittävä toimialan ja liiketoiminnan tuntemus.

– Tähän kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimukseen pitäisi suhtautua selvästi nykyistä vakavammin, sillä kuntayhtiöissä päätetään taloudellisesti merkittävistä ja kuntalaisten kannalta tärkeistä asioista, Ruohonen toteaa.

Ruohonen toimii aktiivisesti alaansa liittyvissä luottamustehtävissä, muun muassa Tampereen Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtajana sekä eräiden nimitysvaliokuntien puheenjohtajana. Lisäksi Ruohonen on toiminut Valtioneuvoston kanslian rahoittaman velkojiensuojahankkeen toisena vastuullisena johtajana. Hän toimii myös hallitustyöskentelyn ja omistajaohjausasioiden kouluttajana.

Ruohonen on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi yritysjuridiikasta vuonna 2012 aiheenaan osakeyhtiön varojenjaon maksukykytesti. Hän on aiemmin työskennellyt yritysoikeuden, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeuden, professorina sekä sitä ennen yritysjuridiikan yliopistonlehtorina.

Ruohonen siirtyy tehtävään Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professorin tehtävästä.