Yhteistyöllä kasvua ja kansainvälistymistä


Puheenjohtajamme vastaa AL:n Vierailija-palstalla 9.3. julkaistuun vuorineuvos Kari Neilimon ”Kapeita harteita kasvattamaan”-otsikoituun kirjoitukseen

AL 17.3. Jatkot-palstalla keskusteluaiheesta ”Voiko Pirkanmaa nousta Suomen Piilaaksoksi?”

YHTEISTYÖLLÄ KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ

Kari Neilimo toteaa vieraskynäkirjoituksessaan, että yrittäjät ja yritysjohtajat kaipaavat keskustelukumppaneita ja neuvonantajia pyrkiessään viemään yrityksiään eteenpäin. ”Tarvitaan huomattavasti enemmän yritysjohdon keskustelukumppaneita ja neuvonantajia, jos halutaan tukea yrityksiä niiden kasvussa ja kansainvälistymisessä” hän jatkaa.

Näitä kumppanuuksia tarvitaan lisää, mutta Pirkanmaa on siinä mielessä hyvässä asemassa jo nyt, että se on ollut edelläkävijä tarjoamaan yrityskummeja, hallituspartnereita ja kulttuurikummeja yritysten keskustelu- ja neuvonantajakumppaneiksi.

Esimerkkinä nostan esille hallitustyöskentelyn. Hallitustahan on monissa tapauksissa pidetty välttämättömänä, lain määräämänä ja muodollisena organisaation osana. Sitä ei aina ole mielletty keskustelukumppaniksi, sparraajaksi tai neuvonantajaksi. Riippumattomia, ulkopuolisia jäseniä ei ole otettu hallituksen jäseniksi, vaan on haluttu pitää valta esimerkiksi perheen käsissä. Kuitenkin hallitustyökin on kehittynyt. Se on entistä enemmän sparraavaa, neuvoantavaa ja kehittävää toimintaa, yrityksen tilan ja tulevaisuuden pohtimista systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Riippumattomien hallitusjäsenten kautta myös yrityksen verkostot laajenevat ja sitä kautta tuovat uusia keskustelukumppaneita. Toki hallituksella on edelleen vahva valvontavastuu, mutta tehtävä painottuu mitä suuremmassa määrin yrityksen tulevaisuuden pohdintaan, siis juuri niihin asioihin, joihin yrittäjällä ei aina aika riitä. Tilanne, jossa kasvua syntyy, liittyy useimmiten uusien liiketoimintojen aloittamiseen, uusille markkinoille menoon, uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille ja kansainvälistymiseen. Riippumaton hallitusjäsen tuo mukanaan oman osaamisensa, liittyy se sitten vaikka kansainvälistymiseen tai markkinointiin. Hän voi olla myös unilukkari, joka herättelee katsomaan asioita eri näkökulmasta kuin on aiemmin totuttu tekemään. Näissä tilanteissa ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo tehokkuutta ja jämäkkyyttä hallituksen toimintaan ja lisää vuorovaikutusta sekä hallituksen sisällä että hallituksen ja operatiivisen johdon välillä.

Kari Neilimo nosti esille keskustelukumppaneiden ja neuvonantajien vähyyden. Yksi tapa pienentää tätä ongelmaa olisi neuvonantajien välinen yhteistyö. Tämä tarjoaisi neuvonantajille mahdollisuuden uusiin avauksiin ja resurssiensa tehokkaampaan suuntaamiseen ja vastaavasti yrityksille parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua muodostuneen osaamiskeskittymän kautta. Toiminta-alustoja varmasti löytyy niin rakenteiden, organisoitumisen kuin resurssienkin suhteen. Kysymys on enemmän siitä, miten asiat saadaan liikkeelle ja toteutukseen. Vanha sanonta ” Maailman haurain asia on lumihiutale. Mutta katso, mitä se saa aikaiseksi, kun se liittyy yhteen muiden kanssa”, pitää tässäkin asiassa hyvin paikkansa.

Martti Silvennoinen
Hallituspartnerit ry
Puheenjohtaja