Toiminnanjohtaja vaihtuu


Mervi Sillanpää-Jaatinen aloittaa Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtajana 1.6.2022

Mervi on toiminut Tampereen hallituspartnereiden hallituksessa jäsen- ja tapahtumavastaavana, minkä lisäksi hän on ollut aktiivinen toimija välitystoimikunnassa. Mervi on päässyt nykyisten rooliensa kautta tutustumaan kattavasti Hallituspartnereiden toimintaan ja on osoittanut meille kaikille hänen kanssaan toimineille vahvuutensa ja aktiivisuutensa yhteisten asioidemme hoidossa.

Mervillä on laaja-alainen kokemustausta yritystoiminnan johtamisesta. Pitkällä yli 30 vuoden työurallaan hän on toiminut johdon tehtävissä S-ryhmän useilla eri toimialoilla niin vähittäiskaupan, palveluliiketoiminnan kuin liikepaikkakehittämisen parissa viimeksi Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtajana. Mervi on toiminut myös eri hallitusten jäsenenä ja puheenjohtajana, sekä kauppakamaritoiminnassa viimeksi Etelä-Karjalan kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana. Tasavallan presidentti on myöntänyt Merville kauppaneuvoksen arvonimen vuonna 2020.

Mervi kertoo tunnelmiaan uudesta tehtävästään seuraavasti:

”Olen todella iloinen aloittaessani Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtajana. Hallituspartnerit ry on edelläkävijä pk-yritysten hallitustyön kehittäjänä ja sillä on jäsenistönsä kautta valtava määrä osaamista ja hallituskokemusta yrityselämän ja yhteiskunnan eri alueilta. Hallituspartnerien arvoihin tuloksellisuuteen, uudistumiseen ja kumppanuuteen on helppo sitoutua ja toiminnanjohtajana aion vahvistaa entisestään kohta 20-vuotiaan yhdistyksemme vaikuttavuutta hallitustyön osaajana ja tiivistää jäsentemme välistä yhteistyötä kaikilla tasoilla”

Nykyinen toiminnanjohtajamme Eija Vartila on vienyt partneritoimintaa ansiokkaasti eteenpäin kolmen vuoden ajan ja jatkaa tehtävässään toukokuun loppuun asti. Samalla kun haluan lämpimästi onnitella Merviä nimityksestä uuteen tehtävään, haluan myös osoittaa kiitokseni Eijalle hänen vahvasta panoksestaan ja meidän kaikkien nauttimasta hyvästä yhteistyöstä hänen toimiessaan yhdistyksen toiminnanjohtajana.

Hallituspartnerit ry:n puolesta,

Sami Somero
puheenjohtaja