Hallitustyöstä voimaa perheyhtiön elinkaaren etapeissa


Tiedättekö, millaista on olla perheyrityksen hallituksessa? Huimaa, persoonallista ja nohevaa! Pääsee pitkäjänteisesti ja monimuotoisesti kehittämään yritystä ja myös hallitustyöskentelyä sekä tuntee olevansa osa yhtä suurta perhettä.

Yritysten omistajat hoi, oletteko jo uskaltaneet rakentaa juuri teille sopivan hallituksen kokoonpanon ja tavan työskennellä? Hallitus palvelee nimenomaan omistajaa – ja yritystä.  

Me olemme Dimexin seitsenvuotisella hallitustaipaleellani vuodesta 2012 saaneet paljon aikaiseksi. Numerot puhuvat puolestaan:

  • liikevaihdon kehitys 2012 – 2018: 9,9 ME => 16 ME
  • viennin osuus on 15 % liikevaihdosta ja vientimaita 14, näistä merkittäviä Saksa, Venäjä, Viro ja Islanti
  • liikevoittoprosentti pysynyt hyvällä tasolla ollen yli 10

Minut pestattiin alun alkaen hallitukseen tavoitteina sukupolvenvaihdos vanhemmilta kahdelle tyttärelle sekä kansainvälistyminen. Omistajat haastattelivat Hallituspartnerit ry:n välittämistä ehdokkaista itselleen sopivimmat ja päätyivät kahteen uuteen riippumattomaan jäseneen.

Hallituksen puheenjohtaja Tuire Krogeruksen sanoin:

”Sari valittiin Dimexin hallitukseen, koska hän vaikutti omaavan meille herkullisia piirteitä: innovatiivisuus, sosiaalisesti lahjakas, energinen. Haluttiin henkilö, joka kyseenalaistaa positiivisen kautta. Tämän takia halusimme Sarin meidän dimextiimiin ja nämä odotukset hän on lunastanut. Hän on ennen kaikkea hyvä tyyppi, jonka kanssa haluaa viettää aikaa hallituspöydässä ja myös pikkujouluissa taikka lounaalla.”

Hallituksen fokus tärkeimmissä asioissa

Alkuvaiheessa me riippumattomat jäsenet tapasimme kahden kesken ja teimme tuoreeltaan SWOT-analyysin meidän näkövinkkelistämme. Tämän pohjalta saimme yhdessä hallituksen kanssa priorisoitua tärkeimmät työstettävät asiat. Toimme uutena asiana esiin ensimmäisen perheen ulkopuolisen omistajan mukaan ottamisen tavoitteena tasapainottaa kahden tyttären tasaväkistä omistajuutta sukupolvenvaihdoksen tapahduttua. Tämä ei tapahtunut ihan näps ja kops, sillä asiaa työstettiin parin vuoden ajan, mutta hyväksi on jälkikäteen todettu!

Sukupolvenvaihdosta vietiin eteenpäin suunnitelmallisesti ja se saatiin toteutettua onnistuneesti lähes kaksi vuotta sitten. Omistajien roolitukset ja niiden hiominen ennen ja jälkeen sukupolvenvaihdoksen olivat keskustelussa ja päätöksenteossa joka kokouksessa vuosien varrella. Isän piti luopua vallasta ja tyttärien ottaa valta ja vastuu sen mukana. Tämä oli myös henkinen prosessi.

Toinen merkittävä asia hallituksen pöydällä on ollut vienti – sen käynnistäminen ja kasvattaminen. Vientiin lähdettiin panostamaan vuonna 2013, samana vuonna, kun tyttärien äiti ja yrityksen osakas menehtyi. Tällöin osake-enemmistö siirtyi tyttärille suunniteltua aiemmin isän kuitenkin jatkaessa toimitusjohtajana 2017 vuoden loppuun asti.

Yrityksessä ollaan myös toteutettu 30-vuotisen historian suurin investointi, rekrytoitu uusi avainhenkilö johtoryhmään uuteen tehtävään sekä panostettu markkinointiin ja toteutettu innovatiivisesti some-strategiaa. Hallitus on vieraillut niin tuotantopaikoilla kuin asiakkaiden luona.

Hallitustyön kehittämiseen kiinnitetty erityistä huomiota

Työskentelytapa on muodostettu omistajien tahdon mukaiseksi ja operatiivista toimintaa tukevaksi. Pidämme noin päivän mittaisen kokouksen joka toinen kuukausi. Mentoroiva hallitustyö on keskustelevaa muutamasta teema-aiheesta ja välillä vierailijoiden kera. Omistajat arvostavat riippumattomien jäsenten ideointia, innovointia, ulkopuolista näkemystä ja omistajien haastamista. Perheyhtiössä ulkopuolisten läsnäolo parantaa arkojenkin aiheiden esille nostamista sekä tasapuolista käsittelyä ilman tunnekuohuja.

Hallitustyötä itsessään on rakennettu pala palalta bisneksen ohessa. Dimexissä on laadittu hyvät rakenteet hallitustyön perustaksi: omistajastrategia, hallitukselle oma intranet ja vuosikello.

Hallitustyötä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.  Itsearviointikyselyn lisäksi me ns. ulkopuoliset hallitusjäsenet olemme tehneet henkilökohtaiset omistajien tapaamiset one to one -tyyliin, minkä pohjalta löydettiin kehityskohteet nimenomaan hallitustyölle. Riippumattomien jäsenten kahdenkeskisiä palavereja on hyödynnetty yrityksen ja hallitustyön kehittämisessä ja sitten purettu hallituksessa päätöksenteon yhteydessä.

Dimex on ainutlaatuinen perheyritys senkin vuoksi, että hallituksella on niin suuri rooli toiminnassa, ja myös siksi, että tätä työtä tehdään Dimex-asenteella. Hallitustyö on antoisaa ja vuorovaikutus naurunremakan kera sujuu! Tälle reissulle lähtisin uudestaankin.

 

Sari Vaajanen-Ärrälä
KTM, HHJ PJ, hallitustyön tekijä