Hallituspartnerit ry:n vuosikokous


Hallituspartnerit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.5.2020 Teams-kokouksena/Technopolis Asemakeskuksessa.

Vuosikokous valitsi alkaneelle toimikaudelle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Jyrki Liljeroosin ja muiksi jäseniksi Heikki Halmeen, Timo Hammarin, Elisa Saarisen, Minna Telanteen sekä uusiksi jäseniksi Reetta Keräsen ja Ilkka Pohjoismäen hallituksesta pois jääneen Matti Arpiaisen tilalle.