Anne Leskelä on nimitetty HKScan Oyj:n hallituksen jäseneksi ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi