Pia Pursiainen, Tommi Rasila ja Sari Rämö Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallitukseen